Stappenplan

Autonoom dat ben je al, maar het is belangrijk dat je even aangeeft bij de juiste instanties dat je in leven bent en niet DAS (dead at Sea). Op dit moment ben je namelijk als dood geregistreerd bij de instanties. Dus het is aan jou om deze status te corrigeren.

Gelukkig hoef je niet zelf uit te pluizen welke documenten je hiervoor nodig hebt en welke instanties dit zijn die je op de hoogte moet stellen.

Hieronder vind je de exacte uitleg en alle benodigde documenten om jezelf levend te verklaren.

Nb.: Mocht u hulp nodig zijn bij het invullen van de documenten of wilt je dit helemaal uit handen geven? Kijk in onze webshop welke mogelijkheden wij bieden om je te ontzorgen.

Stap 1 - Kennis nemen

Stap 1/4

Na het invullen en opsturen van stap 1 tot en met 4 ben je officieel autonoom op papier. Je kan dan je diplomatieke paspoort aanvragen en een ambassade bordje aan de deur hangen.

Verstuur je diplomatieke post met Post.nl

Stap 1 van 4

Let op: Kinderen tot 7 jaar namen schuin geschreven of getypt! Kinderen vullen alleen stap 1 in.

 

Voorbeeld

Vul in

Verklaring Benificiaire Aanvaarding (VBA)

 • Afkorting: VBA
 • Benaming document: Verklaring Benificiaire Aanvaarding
 • Document nummer: 1 / origineel
 • Waar is het voor? Verklaring waarmee je aangeeft je geboortetrust benificiair te aanvaarden

Voorbeeld

Vul in

Algemene Volmacht (AV)

 • Afkorting: AV
 • Benaming document: Algemene Volmacht
 • Document nummer: 2 / origineel
 • Waar is het voor? Volmacht welke je afgeeft aan de Directeur TrustBelastingdienst

Voorbeeld

Vul in

Begeleidende brief (BB)

 • Afkorting: BB
 • Benaming document: Begeleidende brief
 • Document nummer: 3 / origineel
 • Waar is het voor? Brief bij 1e verzending aan de Directeur TrustBelastingdienst

KOPIE STAP 2

Exoneratie Arrest (EA)

 • Afkorting: EA
 • Benaming document: Volmacht welke je afgeeft aan de Directeur Trust Belastingdienst
 • Document nummer: 6 / Kopie stap 2
 • Waar is het voor? Arrest waarmee je overbrugging ad € 4000 aanvraagt tijdens transitie

Heb je schulden?

Vul deze documenten alleen in als schuld hebt

Voorbeeld

Vul in

Promissory Note (PN)

 • Afkorting: AV
 • Benaming document: Promissory Note
 • Document nummer: 4 / origineel
 • Waar is het voor? Hierop geef je aan welke schulden er op dit moment zijn, evt een uitsplitsing toevoegen

Voorbeeld

Vul in

Begeleidende brief PN (BBPN)

 • Afkorting: BB
 • Benaming document: Brief bij
 • Promissory Note Document nummer: 5 / origineel
 • Waar is het voor? Brief bij 1e verzending aan de Directeur TrustBelastingdienst

Waar gaan deze documenten naar toe?

 • TrustBelastingdienst
 • Directeur TrustBelastingdienst
 • Postbus 100
 • 6400 AC Heerlen

Stap 2 van 4

Voorbeeld

Vul in

Exoneratie Arrest (EA)

 • Afkorting: EA
 • Benaming document: Volmacht welke je afgeeft aan de Directeur Trust Belastingdienst
 • Document nummer: 6 / origineel
 • Waar is het voor? Arrest waarmee je overbrugging ad € 4000 aanvraagt tijdens transitie

Niets aan wijzigen, behalve jouw verzendcode toevoegen en op de achterzijde je duimafdruk op elke pagina en op de laatste (achterzijde) je naam en adresgegevens!!!!!!

Waar gaat dit document naar toe?

 • Hoge Raad der Nederlanden
 • T.a.v. De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden / Edelhoogachtbare Mr. Storm
 • Postbus 20303
 • 2500 EH ‘S – Gravenhage

Stap 3 van 4

Voorbeeld

Vul in

Brief ter kennisgeving aanvaarding Thom De Graaf (Brief)

 • Afkorting: Brief
 • Benaming document: Brief ter kennisgeving aanvaarding
 • Document nummer: 7 / origineel
 • Waar is het voor? Brief waarmee je de Raad van State op de hoogte brengt van de aanvaarding van je GeboorteTrust.

KOPIE STAP 2

Kopieer alle documenten van stap 1 en een kopie stap 2 voeg deze bij de brief.

 • Voeg toe: VBA, AV, BB, EA
 • Optioneel bij schulden: PN en BBPN

Waar gaat dit document naar toe?

 • Raad van State
 • Persoonlijk in handen van: De
 • Hoogedelgestrenge Mr. Th. C. de Graaf
 • Postbus 20019
 • 2500 EA ’S – Gravenhage

Stap 4 van 4

Dit document is een kennisgeving en wordt naar de Koning gestuurd.

Voorbeeld

Vul in

Brief aan de koning

 • Afkorting: Brief
 • Benaming document: Brief aan de koning
 • Document nummer:
 • 4 / Origineel
 • Waar is het voor? Brief waarmee je de Koning informeert dat hij zijn werknemers aan het werk moet zetten! 

Voorbeeld

Vul in

Cede Maiori behorende bij brief aan koning

 • Afkorting: CM
 • Benaming document: Cede Maiori
 • Document nummer:
 • 4 / Origineel
 • Waar is het voor? Berisping

Waar gaan deze documenten naar toe?

 • Raad van State
 • Persoonlijk in handen van: Z.M. Koning Willem –
 • Alexander : Majesteit
 • Postbus 20019
 • 2500 EA ’S – Gravenhage