Stappenplan België

Autonoom dat ben je al, maar het is belangrijk dat je even aangeeft bij de juiste instanties dat je in leven bent en niet DAS (dead at Sea). Op dit moment ben je namelijk als dood geregistreerd bij de instanties. Dus het is aan jouw om deze status te corrigeren.

Gelukkig hoef je niet zelf uit te pluizen welke documenten je hiervoor nodig hebt en welke instanties dit zijn die je op de hoogte moet stellen.

Hieronder vind je de exacte uitleg en alle benodigde documenten om jezelf levend te verklaren.

Aanwijzingen Spoed VBA voor Belgen:

Pagina 1/8
Let op: de naam van de ABNAMRO Bank blijft ook voor België staan, omdat deze bank al in contact geweest is met deze materie en alle bank enseignes staan onder hetzelfde ‘beheer’.

Pagina 5/8
Voor wat betreft punt IX: Referte stb-2008-535 verwijst naar publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Belgen laten dit zo staan, omdat ook Belgen de bank in Nederland opgeven als private wealth manager en die houdt zich aan het Nederlands staatsblad.

Houd er rekening mee dat de ambassadekoeriersdienst niet in Belgie rijdt, u moet uw documenten aangetekend met de Belgische post versturen 

Stap 1 - Kennis nemen

Stap 1/4

Na het invullen en opsturen van stap 1 tot en met 3 ben je officieel autonoom op papier. Je kan nu een ambassade bordje plaatsen.

Download verzendschema

Stap 1 van 4

Let op: Kinderen tot 7 jaar namen schuin geschreven of getypt!

Kinderen onder de 18 jaar vullen alleen stap 1 in.

Voorbeeld

Vul in

Verklaring Benificiaire Aanvaarding (VBA)

 • Afkorting: VBA
 • Benaming document: Verklaring Benificiaire Aanvaarding
 • Document nummer: 1 / origineel
 • Waar is het voor? Verklaring waarmee je aangeeft je geboortetrust benificiair te aanvaarden

Voorbeeld

Vul in

Algemene Volmacht (AV)

 • Afkorting: AV
 • Benaming document: Algemene Volmacht
 • Document nummer: 2 / origineel
 • Waar is het voor? Volmacht welke je afgeeft aan de Directeur TrustBelastingdienst

Voorbeeld

Vul in

Begeleidende brief (BB)

 • Afkorting: BB
 • Benaming document: Begeleidende brief
 • Document nummer: 3 / origineel
 • Waar is het voor? Brief bij 1e verzending aan de Directeur TrustBelastingdienst

KOPIE STAP 2

Exoneratie Arrest (EA)

 • Afkorting: EA
 • Benaming document: Volmacht welke je afgeeft aan de Directeur Trust Belastingdienst
 • Document nummer: 6 / Kopie stap 2
 • Waar is het voor? Arrest waarmee je overbrugging ad € 4000 aanvraagt tijdens transitie

Heb je schulden?

Vul deze documenten alleen in als er schulden zijn.

Voorbeeld

Vul in

Promissory Note (PN)

 • Afkorting: AV
 • Benaming document: Promissory Note
 • Document nummer: 4 / origineel
 • Waar is het voor? Hierop geef je aan welke schulden er op dit moment zijn, evt een uitsplitsing toevoegen

Voorbeeld

Vul in

Begeleidende brief PN (BBPN)

 • Afkorting: BB
 • Benaming document: Brief bij PN
 • Promissory Note Document nummer: 5 / origineel
 • Waar is het voor? Brief bij 1e verzending aan de Directeur TrustBelastingdienst

Waar gaan deze documenten naar toe?

Directeur van de Belgische (Trust)Belastingdienst
Persoonlijk in handen van: De Directeur
Koning Albert II laan 33, bus 10
1030 Brussel

of

Directeur van de Vlaamse (Trust)Belastingdienst
Persoonlijk in handen van: De Directeur
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Stap 2 van 4

Voorbeeld

Vul in

Exoneratie Arrest (EA)

 • Afkorting: EA
 • Benaming document: Document EA
 • Document nummer: 6 / origineel
 • Waar is het voor? Arrest waarmee je overbrugging ad € 4000 aanvraagt tijdens transitie

Niets aan wijzigen, behalve jouw verzendcode toevoegen en op de achterzijde je duimafdruk op elke pagina. Op de laatste pagina (achterzijde) je naam en adresgegevens!!!!!!

Waar gaat dit document naar toe?

Hof van Cassatie Belgie

t.a.v de eerste voorzitter B.Deconinck

Poelaertplein 1

1000 Brussel

Stap 3 van 4

Voorbeeld

Vul in

 • Afkorting: Brief
 • Benaming document: Brief ter kennisgeving aanvaarding
 • Document nummer: 7 / origineel
 • Waar is het voor? Brief waarmee je de Raad van State op de hoogte brengt van de aanvaarding van je GeboorteTrust.

KOPIE STAP 2

Kopieer alle documenten van stap 1 en een kopie stap 2 voeg deze bij de brief.

 • Voeg toe: VBA, AV, BB, EA
 • Optioneel bij schulden: PN en BBPN

Waar gaat dit document naar toe?

De Raad van State
Persoonlijk in handen van
De voorzitter Dhr. Jaques Jaumotte
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel

Stap 4 van 4

Let erop dat deze documenten kan direct met stap 1-3.

Voorbeeld

Vul in

Brief aan de koning

 • Afkorting: Brief
 • Benaming document: Brief aan de koning
 • Document nummer:
 • 8 / Origineel
 • Waar is het voor? Brief waarmee je de Koning informeert dat hij zijn werknemers aan het werk moet zetten.

Voorbeeld

Vul in

Cede Maiori (CM)

 • Afkorting: CM
 • Benaming document: Cede Maiori
 • Document nummer:
 • 9 / origineel
 • Waar is het voor? De 12 berispingen

Waar gaat dit document naar toe?

De Raad van State
Persoonlijk in handen van:
Zijne Majesteit de Koning Filip van België
Brederodestraat 16
1000 Brussel

Voorbeeld

Vul in

Ambasade Legatie

 • Afkorting: AL
 • Benaming document: Dit document hoort bij het Ambasadebordje
 • Document nummer:
 • 14 / origineel
 • Waar is het voor? Dit document hoort bij je (verblijf) huis