Leven als autonoom

Zo, alle documenten zijn verstuurd en je bent officieel autonoom op papier. Van Harte! Maar nu? Hoe leef ik mijn leven als vrij mens? Dat is eerst best lastig, er is immers altijd voor jouw “gedacht en gezorgd”. Weliswaar niet zoals wij mensen willen, maar toch…

Er wordt nu van je verwacht dat je je autonoom opstelt naar de overheid en instanties. Instanties zoals de BV de Belastingdienst, de Gemeente, het CJIB, enz enz. Een autonoom beslist zelf welke “strijd” hij of zij aangaat. Er zijn standaard brieven en documenten die je hiervoor kunt gebruiken.

Advies: doe het stap voor stap. Begin met iets kleins, zodat je zelfvertrouwen als mens groeit.

Stap 3 - Leven als autonoom

ZHO

Een Zekerheidsstellingsovereenkomst (ZHO) gebruik je om een afspraak te maken tussen jouw als mens en jou persoon. Hiermee wordt jij als mens de preferente schuldeiser. Stel je eigendommen (waaronder jouw lichaam) veilig met deze ZHO.Lees hoofdstuk 19 van “achtergrondkennis”.

OMB

Met het Opzeggen Machtiging Besturen geef je aan je “stem” terug te nemen. Niemand of niets heeft nog langer het recht om beslissingen voor jou als mens te nemen.

Je zegt hiermee tevens als persoon het bestuursrecht op. Je stemt dus niet meer!

Ambassade bordje

Met het ambassade bordje maak je van je huis (verblijf) jouw ambassade. Niemand heeft dan het recht om zonder jouw toestemming binnen te treden.

Download hierbij altijd de ambassade legatie (document nr.14) die hoort bij jouw verblijf.

DPP

Met het diplomatieke paspoort (DPP) identificeer jij jezelf als mens.

 

Rechten van de mens (URVM)

De rechten van de mens gelden internationaal en zijn universeel. 

De 30 artikelen van deze URVM zijn te vinden op de website. 

Achtergrond informatie

Wil je graag weten waar wij onze kennis vandaan gehaald hebben, lees dan de achtergrond informatie (PDF 208 pagina’s).

Hier vindt je alle informatie en alle kennis over het autonoom worden en zijn!

Extra documenten te gebruiken waar nodig

Trustbelastingdienst niet reageren

Document nr. 10 na 42 dagen verzenden stap 1, een herinnering aan de TBD

Cede Maiori

De 12 berispingen inzake een Rechtszaak

Begeleidend schrijven Cede Maiori derden

Begeleidend schrijven bij Cede Maiori Rechtszaak

Document opsporingsambtenaar

Document hoe je te verweren tegenover BOA's en politie

Ambassade Legatie

Dit document hoort bij je Ambassadebordje

DPP gesprekshandleiding

Met deze gesprekshandleiding kun je je verweren tegen instanties, boa en etc.

Extra NOBEE INVULVOORBEELD

INVULVOORBEELD document nr. 13

Extra VTA INVULVOORBEELD

INVULVOORBEELD document nr. 12

Brief directeur in antwoord op uw schrijven

Wat moet je doen als de trust belasting je een brief stuurt met een vraag

Brief verweer dwangbevel Koning of aanmaningen

Reageer met deze brief indien je een dwangbevel van de Koning hebt ontvangen

Brief kentekenbewijs RDW

Brief naar de RDW inzake eigendom auto

Extra NOBEE Notificatie

De Notificatie Onrechtmatige Belasting Enige Erfgenaam, document nr. 13

Extra VTA Verzoek tot Aantonen

Verzoek tot Aantonen document nr. 12 te gebruiken tezamen met de NOBEE document nr. 13

Extra Schikkingsdocument word bestand

Document nr. 11 welke je stuurt aan de TBD of de instantie die meent dat u een "schuld" bij hun zou hebben.