IEDER MENS IS AUTONOOM, HET IS EEN GEBOORTERECHT.

Autonoom zijn, waarom?

Je wordt autonoom geboren en je wilt niet langer gedwongen worden om vast te zitten in een systeem wat niets voor jouw als mens doet. Je wilt je vrijheid als levend mens terug. 

Autonoom ben je, omdat je je altijd zo hebt gevoeld. Je paste niet in het systeem en had altijd vragen. Vragen die niet beantwoord werden, je was lastig en “men” vond dat je maar gewoon moest meedoen. Je bent er klaar mee dat “anderen” voor jou beslissen over jouw leven. Je wacht niet langer op een “held” die jou komt redden! Je bent of wordt autonoom, omdat je de wereld veilig wilt achterlaten voor volgende generaties.

Hoe word ik autonoom?

Autonoom ben je al, maar door indoctrinatie en intimidatie van de “persoon” zijn wij vergeten dat wij mens zijn. Als autonoom mens moeten wij opnieuw ervaren en leren hoe we onze vrijheid terug nemen en voor onszelf opkomen.  

Op onze website vind je alle documenten en bijbehorende uitleg hoe je kosteloos jezelf bij alle instanties autonoom verklaard. Een levend mens van vlees en bloed.  

Tevens hebben we een Telegramgroep 

Autonoom voor beginners

https://t.me/Autonoombeginners

Wat als ik autonoom ben?

Wanneer je alle stappen hebt doorlopen ben je op papier autonoom. Dit betekend dat je je eigen regels als mens bepaalt, zolang je een ander mens geen schade toebrengt!

Wij, mensen, houden ons aan fundamenteel recht en de mensenrechten. 

We helpen elkaar, net zoals onze voorouders deden, en werken samen aan een vrije, autonome wereld.

SAMEN GRIP OP EEN VRIJE TOEKOMST!

Wat is autonoom zijn wordt mij vaak gevraagd.

 

Laat ik daar kort over zijn, autonoom zijn is vrij zijn, op jezelf zijn, zelfsturend, zelfregelend, zelf kiezend en vooral zelf beslissend. Dat is althans de definitie van autonoom zijn, maar autonomie gaat vooral om gevoel van rechtschapenheid, menselijkheid en is wat mij betreft een levenswijze!

Wanneer ik autonomen spreek zeggen ze vaak allemaal hetzelfde: Ik voelde mij altijd anders, ik verzette mij vaak tegen hiërarchie, had moeite met het “moeten”, snapte vaak niet waarom ik iets MOET doen of juist niet moet doen.

Ik vond het moeilijk om opdrachten uit te voeren zonder zelf na te mogen denken. Vaak mistte ik logica in regels, wetten en overheidsbeslissingen.

Ik had grote moeite met de bemoeienis van de overheid, instanties, bazen en andere “gezaghebbers”. Ik wilde vrij zijn, maar wist niet hoe ik mij moest losmaken uit het “systeem” om mijn eigen beslissingen te kunnen nemen en mijn eigen koers te varen.

Dit hierboven beschrijft een autonoom in hart en nieren.

Autonoom zijn zit in je bloed! Dat ben je je hele leven al geweest, maar je kon het niet benoemen. Vaak werd je lastig of moeilijk genoemd….iemand die altijd tegen de stroom op zwemt en zelf na denkt en handelt.

Dat werd je meestal niet in dank afgenomen, iedereen heeft liever dat je “gewoon” meedoet en niet moeilijk doet door er tegen in te gaan. Dat is lastig! 😂


En ja, autonomen zijn “lastig”, drammen door, willen weten welke reden iets heeft, willen weten waarom iets goed voor ze zou zijn, willen de achtergrond kennen en onderzoeken, willen kortom snappen “waarom”!

En juist dat wordt vaak niet aanvaard, het “algemeen belang” moet volgens het overgrote deel van de “bevolking” een groter goed zijn dan jouw “belang” en jij moet gewoon mee doen! Jij mag niet aan jezelf denken en onderzoeken of dat algemeen belang ook in jouw belang is. 


De documenten ondersteunen je en maken je op papier autonoom, maar jij moet autonoom in je hart en nieren zijn (of worden) om de documenten te kunnen gebruiken op de manier waarvoor ze bedoelt zijn. De documenten geven je een “stok om mee te slaan”, maar het “slaan” moet je zelf doen, jij moet actie ondernemen en voor je keuzes instaan om deze uit te kunnen voeren.


De overheid, instanties en bedrijven, jij moet ze onderwijzen en laten zien / voelen dat een autonoom niet in de massa meeloopt en heel goed in staat is zelfstandig na te denken en te handelen. 


Jij neemt de regie over je eigen leven terug, jij neemt vanaf nu jouw eigen beslissingen over jouw leven ❤️ Ik wens jullie allen heel veel succes op jullie pad naar eindelijk “mens” zijn en naar vrijheid! 

Jeannette vdf Lohuis vdf Kastermans.

 
 
 
 
 
Wij zijn nu ook telefonisch bereikbaar via: 0546 20 90 90 
                                                     of email naar info@autonoomtotaal.nl
Openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 10:00 tot 16:00

Vrijdag van 10.00 tot 12.00

Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten